JUHEND

1.     Üldinfo
1.1. Lääne-Harju Liikumissarja eesmärk on pakkuda liikumisrõõmu ja edendada sportlikke eluviise ning tutvustada osalejatele liikumisradasid Lääne-Harju vallas.
1.2. Lääne-Harju Liikumissarja korraldab MTÜ Täiskäik Edasi.
1.3. Liikumissarja koduleht on www.lhjooks.ee
2.     Etapid ja distantsid
2.1. Lääne-Harju Liikumissarja kuulub neli osavõistlust.
2.2. Sarja etapid toimuvad vastavalt ajakavale:

Laupäev, 4. mai 2024

Keila-Joa - 5 km

Laupäev, 1.juuni 2024

Padise - 5 km

Laupäev, 6.juuli 2024

Vasalemma - 5 km

Laupäev, 17.august 2024

Paldiski - 5 km

2.4. Kõik sarja etapid on 5 km pikkused ja ühe ringilised. 5 km võib läbida nii joostes, kõndides, kepikõndi tehes kui ka lapsevankriga.

3.     Osalejad

3.1. Sarja etappidest osavõtt toimub omal vastutusel (alaealisel lapsevanema vastutusel).
3.2. 5 km osaleja peab olema vähemalt 10-aastane ja piisavalt treenitud.
3.3. Erandkorras ja piisava treenitusega lubatakse rajale ka nooremaid osalejaid lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Kirjalik luba tuleb saata korraldajatele info@lhjooks.ee hiljemalt 2 nädalat enne ürituse toimumist.
3.4. Korraldajad soovitavad enne registreerimist läbida tervisekontrolli.
3.5. Lapsevankriga on osavõtt lubatud.
3.6. Lemmikloomadega ei ole Lääne-Harju Liikumissarja distantsidest osavõtt lubatud.

4.     Registreerimine ja osavõtutasud

4.1. Registreerimine on avatud www.lhjooks.ee.
4.2. Registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeet.
4.3. Lääne-Harju jooksusarja kõikidele etappidele saab registreerida korraga kui ka igale sarja etapile eraldi. Kogu sarjale saab registreerida internetis kuni 3.05.2024 kell 20:00.
4.4. Registreerimine internetis lõpeb kõigil sarja osavõistlustel üks päev enne sündmuse toimumist.
4.5. Registreerida on võimalik ka võistluspäeval kohapeal.
4.6. Osavõtutasud on määratud vastavalt sarja etappidele iga etapi alammenüü lehel.
4.7. Noortele alla 20.a ja seenioritele 60+ kehtivad soodustused teises ja kolmandas registreerimisvoorus vastavalt etapi lehel välja toodud hinnakirjale.
4.8. Osavõtutasu peab maksma pangalingiga registreerimisankeedi täitmise järgselt.
4.9. Registreerimisega ja osavõtutasu maksmisega kinnitab osavõtja, et:
4.9.1.     Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;
4.9.2.     Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele.

5.     Ümberregistreerimine

5.1. Ümberregistreerimiseks loetakse nii etapi, kui osaleja nime vahetust.
5.2. Ümberregistreerimine toimub www.lhjooks.ee iseteeninduskeskkonnas.
5.3. Ümberregistreerimine kuni 21.04.2024 on iseteeninduskeskkonnas lisatasuta.
5.4. Alates 22.04.2024 lisandub ümberregistreerimisel teenustasu 5 eurot.
5.5. Võistluspäeval on ümberregistreerimise lisatasu 10 eurot.

6.     Võistluskeskus

6.1. Võistluskeskused avatakse kaks tundi enne põhidistantsi starti.
6.2. Võistluskeskustes on:
6.2.1.  Sekretariaat (stardinumbrite väljastamine ja kohapealne registreerimine)
6.2.2.  Pakkide hoiustamise ala
6.2.3.  Välikäimlad
6.2.4.  Autasustamise ala
6.2.5.  Meditsiiniabi

7.     Rajakorraldus

7.1. Ohutuse huvides peavad osalejad järgima märgiseid ning liikluskorraldajate märguandeid.
7.2. Rajad on viidatud ja kilomeetrite tähised paiknevad igal kilomeetril, kus võimalik, osaleja paremal käel.
7.3. Keila-Joa etapi distants läbitakse valdavalt maastikul ning lisaks kruusa- ja asfaltkattega teedel.
7.4. Padise etapi rada kulgeb vaheldusrikkal maastikul, valdavalt metsaradadel.
7.5. Vasalemma etapi rada kulgeb peamiselt asfalt- ja kruusakattega teedel.
7.6. Paldiski etapi rada läbitakse asfaltkattega kergliiklusteedel ja tänavatel.
7.7. 5 km distantsil ei ole rajal joogipunkte – joogivesi jagatakse finišis
7.8. Juhul kui soovid võtta rahulikult, hoia raja paremale poole. Nii saavad kiiremad osalejad sujuvalt mööduda raja vasakult poolt.

8.     Ajavõtt

8.1. Ajavõtt on elektrooniline.
8.2. Ajavõtt toimub kiibiga, mis on kinnitatud stardinumbri tagaküljele.
8.3. Kiipi ei tohi numbri tagant eemaldada ja numbri voltimine on keelatud.
8.4. Number tuleb kinnitada rinnale ning number peab olema nähtav kogu võistluse vältel stardist finišijoone ületamiseni.
8.5.  Finišeerides ei tohi võistleja katta numbrit käega, vastasel juhul ei pruugi tulemus saada fikseeritud.

9.     Stardi- ja finišikorraldus

9.1. Stardikoridorid avatakse 15 minutit enne starti.
9.2. Pääs starti toimub stardinumbri alusel.
9.3. Starti lubatakse ainult etapi võistlusnumbriga osalejad.
9.4. Konkreetse stardinumbriga tohib võistelda ainult selle numbri all registreeritud osaleja.
9.5. Lapsevankriga osaledes tuleb startida osalejate rivi lõpust.
9.6. Finišis asub kõigil etappidel võistluskeskuses.
9.7. Finiš suletakse kõigil sarja osavõistlustel 1 tund ja 20 minutit pärast starti.
9.8. Finišijärgselt saavad kõik osalejad vett ja finišiampsu.

10. Tulemused

10.1. Tulemused kajastuvad  www.lhjooks.ee kodulehel.
10.2. Lääne-Harju Liikumissarja kõigil etappidel osalenute paremusjärjestus selgitatakse kõikide sarja nelja etapi koondtulemuste alusel.
10.3. Sarja arvestuses osalevad kõik, kes on sarja neli etappi läbinud, hoolimata sellest, kas registreeriti sarjale ühiselt (sarja kõikidele etappidele korraga) või igale distantsile eraldi.

11. Auhinnad ja autasustamine

11.1. Kõik lõpetajad saavad finišis jätkusuutliku kingituse.
11.2. Etapi üldarvestuse esikolmikuid (naised ja mehed) autasustatakse võistluskeskuses vastavalt ajakavale.
11.3. Auhinnalisele kohale tulnud võistlejad peavad osalema autasustamistseremoonial.
11.5.   Sarja koondarvestuses autasustatakse Paldiski etapil vanuseklasside kolme parimat koostööpartnerite meenetega.
11.8. Vanuseklassid:
PT U18s. 2007 ja nooremad
MN1985 - 2006
MN401975 - 1984
MN501965 - 1974
MN601955 - 1964
MN701945 ja vanemad

12. Korraldaja õigused

12.1. Korraldajal on õigus ohu korral osaleja tervisele ja/või turvalisusele, korraldada sündmust virtuaalselt – osaleja kinnitab registreerimisega oma nõusolekut ja arvestab virtuaaljooksu toimumise võimalusega.
12.2. Korraldajal on õigus viia, juhendisse sisse muudatusi.
12.3. Korraldajal on õigus keelata võistlusalasse sisenemine ja viibimine inimestel, kelle tegevus häirib osalejaid
12.4. Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi sündmuse juhendit ja reegleid.
12.5. Korraldajal on õigus kasutada kõiki korraldaja poolt ürituse raames tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
12.6. Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteoleneval põhjusel (Force Majeure) osavõtutasu ei tagastata.
 
 
Aita meil loodust säästa ja too enda stardinumber ja haaknõelad sekretariaati tagasi!